Asistență socială

Fondul pentru asistență socială.

Fondul de asistență socială este folosit în acordarea de ajutoare nerambursabile pentru membrii CAR-ului și copiii lor.

Se constituie din contribuția obligatorie, lunară, a tuturor membrulor, în cuantum de 1 leu/lună.

Acest tip de FOND poate fi plătit anticipat, pe toată perioada anului.

Fondul de asistență socială se folosește pentru ajutoare de diferite forme, astfel:

-ajutoare nerambursabile la căsătorii, nașteri, în caz de deces, în cazul unor intervenții chirurgicale ce au necesitat minim 7 zile de internare sau în cazul unor boli grave.

– burse pentru copiii membrilor CAR care au obținut premii la olimpiade în fazele  județene, naționale și internaționale.

Fondul pentru ajutor în caz de deces (fond opțional).

Fondul pentru ajutor in caz de deces cu acumulari lunare se organizeaza ca urmare a vointei membrilor, constituind o expresie fidela a principiului solidaritatii si intrajutorarii.

Scopul constituirii Fondului este acela de a sprijini financiar familia defunctului.

Contributia lunara la Fond poate fi de 2 lei/lună, 5 lei/luna sau de 10 lei/luna.

In functie de valoarea si perioada contributiei, se stabileste marimea ajutorului in caz de deces.

Acest tip de fond este depersonalizat si nu este restituibil in caz de retragere, transfer sau alte situatii de decadere din calitatea de membru al CAR-ului. Pot contribui la acest fond doar membrii CAR, astfel: pentru titular(membrul CAR) pentru sot/sotie, mama/tata, socru/soacra.

Participarea la acest Fond se face prin completarea formularului si insusirea Regulamentului de constituire si a Grilei care stabileste valoarea ajutorului de deces.