Fondul social al membrilor C.A.R. este materializat, evidenţiat pe fiecare membru în parte şi aparţine acestora sau moştenitorilor legali.
Fondurile sociale se constituie conform hotărârii Conferinței membrilor sau prin împuternicire dată Consiliului Director și sunt de următoarele tipuri:
– FOND SOCIAL TRADIȚIONAL
– FOND SOCIAL OPȚIONAL (strict pentru economisire)
– FOND PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES (opțional)
– FOND DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (obligatoriu)
– FOND JUNIOR (strict pentru economisire)
Fondul poate constitui garanţie pentru împrumuturile contractate.
Fondul de deces este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile urmaşilor legali ai membrilor C.A.R. decedaţi. Fondul de deces rămas neconsumat la finele anului, se reportează în anul următor. Din ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către casa de ajutor reciproc.
Contribuția lunară la fondul de ajutor în caz de deces poate fi de 2, 5 sau 10 lei/lună.
Fondul de asistenţă socială este depersonalizat şi este folosit în acordarea de ajutoare nerambursabile pentru membrii CAR-ului şi copiii lor.
Acest fond se constituie din contribuţia obligatorie, lunară, a tuturor membrilor, în cuantum de 1 leu/lună.
În cazul retragerii membrului, contribuţiile lunare la fondul de ajutor în caz de deces şi fondul de asistenţă socială NU SE RESTITUIE.
La recuperarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente, se va avea în vedere următoarea ordine:
a. încasarea dobânzilor aferente împrumutului;
b. încasarea eventualelor penalităţi de întârziere;
c. încasarea ratei scadente din împrumut;
În cazul în care împrumutul se recuperează prin procedura executării silite, cheltuielile de executare și/sau de judecată vor fi încasate cu prioritate.
Dacă una sau mai multe rate dintr-un contract de împrumut ajung într-un stadiu de restanţă de peste 2 luni, contractul se poate rezilia şi toate ratele neajunse la termen, devin scadente.
După 7 zile de întârziere la plata ratelor, C.A.R. poate notifica în scris titularul împrumutului, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
Dacă beneficiarul împrumutului nu se prezintă la sediul C.A.R. la expirarea termenului cuprins în notificare, vor fi notificaţi şi giranţii, iar C.A.R. va trece la executarea împrumutului nerambursat şi a dobânzilor aferente de la aceştia.
TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 50 LEI
Pentru FONDUL SOCIAL TRADIȚIONAL cotizația este de: minim 20 lei/lună și maxim 1000 lei/lună.
În cazul în care cotizația la fondul social tradițional nu este achitată timp de 3 luni consecutiv, persoana respectivă își poate pierde calitatea de membru.
Pot beneficia de împrumuturi promoționale DOAR membrii care nu au înregistrat restanțe la plata ratelor.
Împrumuturile tradiţionale acordate sunt de MAXIM 6 ORI VALOAREA FONDULUI SOCIAL iar cele opţionale de MAXIM 10 ORI VALOAREA FONDULUI SOCIAL.

DOBÂNDA ANUALĂ DE PLATĂ:
ÎMPRUMUTURI TRADIȚIONALE: 6,2 %/AN DIN SUMA ÎMPRUMUTATĂ
ÎMPRUMUTURI TRADIȚIONALE GARANTATE CU FONDUL SOCIAL: 3,1 %/AN DIN SUMA ÎMPRUMUTATĂ
ÎMPRUMUTURI OPȚIONALE (DE URGENȚĂ): 8,75 %/AN DIN SUMA ÎMPRUMUTATĂ

Pentru împrumuturile opționale (de urgență) se percepe o taxă unică de analiză dosar de 1% din împrumutul acordat.
Fondurile sociale opționale sunt bonificate cu o dobândă de 4,5%/AN
FOND SOCIAL JUNIOR
Fondul Social Junior se adresează copiilor și tinerilor până la vârsta de 18 ani, care vor putea deveni membri minori ai CAR în baza deciziei părinților sau tutorilor, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind constituirea și funcționarea fondului social Junior, care face parte din prezentele norme interne. Pentru anul 2016 fondul Junior a fost bonificat cu o dobândă de 6%/an. Pentru anul 2017 dobânda acordată la fondul Junior va fi stabilită la sfârșitul anului și va fi, în principiu, cu minim 1% mai mare decât dobânda standard la fondurile opționale.
Fondurile sociale tradiționale au fost bonificate în anul 2016 cu o dobândă de 2%/AN. Pentru 2017 dobânda la fondurile tradiționale va fi acordată la sfârșitul anului, în funcție de excedentul înregistrat
În caz de retragere, fondul social se returnează titularului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii de retragere, cu condiția să nu aibă împrumuturi active.

O persoană poate gira pentru MAXIM 2 ÎMPRUMUTURI. Nu sunt acceptați ca giranți membrii C.A.R. care au restanțe la plata ratelor. Giranții trebuie să fie salariați bugetari sau pensionari cu pensie pentru limită de vârstă sau anticipată de minim 700 lei.

Împrumuturi tradiționale acordate:
Număr de luni      Suma maximă
18                         10.000 lei
24                        10.001-15.000 lei
30                         15.001-20.000 lei
36                         20.001-25.000 lei
48                         25.001-30.000 lei

Împrumuturi opționale acordate: maxim 50.000 lei rambursabili în maxim 6 ani.
Rata lunară nu trebuie să depășească 1/3 din veniturile titularului.
Vârsta titularului împrumutului și a giranților: maxim 75 de ani.
Este obligatoriu ca giranții să semneze la sediul C.A.R., în prezența operatorului C.A.R. și să aibă asupra lor actul de identitate în original.

TE RUGĂM SĂ VERIFICI DATELE DE PE CHITANȚE ȘI SĂ NUMERI CU ATENȚIE BANII LA GHIȘEU PENTRU A EVITA EVENTUALE NEMULȚUMIRI ULTERIOARE
Nu primim “atenții” sau cadouri. Te rugăm nu insista. Te vom servi în cel mai scurt timp posibil, așa cum procedăm cu toată lumea. Toți membrii CAR au aceleași drepturi și obligații. Dacă ești mulțumit de serviciile noastre te rugăm să ne recomanzi în cercul tău de cunoștințe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *